Tools

Dialogue Center

Een campagnemanagement-systeem met interactietools, dataverrijking op persoonsniveau en een real-time dashboard.

Ga naar website

Engagementscore

Een innovatieve rapportagetool: de score is de optelsom van alle positieve contactmomenten en is indicatief voor de ontwikkeling van de klantrelatie.

Ga naar website

Loyalty Tools

Modulair loyaliteitssysteem; technologie en tools, waardoor loyalty programma's snel en kostenefficiënt kunnen worden onderhouden.

Ga naar website