Privacy Statement

Wie zijn wij?
Wij zijn Doornvogel: Met de ultieme digitale klantrelatie zorgt Doornvogel ervoor dat organisaties menselijker worden; met persoonlijke aandacht en relevante extra’s voor de klant. Daarmee maken we merken loyaal aan hun klanten. En andersom. Daarbij gebruiken we geavanceerde tools en verregaande expertise op het gebied van E-mailmarketing, Contentmarketing en Loyaltymarketing. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen.

Verwerkingsverantwoordelijke
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd op Wilgenweg 30 (1031HV) in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34195355.

Contact
Bij vragen kan je contact opnemen via de website: www.doornvogel.com Je kan ons ook bereiken via post of telefoon: 020-771 0710

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, interessegebieden, functietitel en bedrijf, contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookie statement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht.

Dienstverlening
Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. We doen ons best om je gegevens zoveel mogelijk up-to-date te houden.

Nieuwsbrieven
Je kan je bij ons aanmelden voor de nieuwsbrief. Soms gepersonaliseerd en soms niet. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid.

Werving (marketing)
Om contact te onderhouden verwerken wij contactgegevens en interessegebieden. Deze vragen we uit via contactformulier en via de website van Doornvogel. Voor campagnes, verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s: LinkedIn. Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Doornvogel advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor Doornvogel dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.

Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Doornvogel: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving en wij maken gebruik van Google Analytics.

Social Media
Om onze content weer te geven maken wij gebruik van social media, zoals LinkedIn. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: LinkedIn.

Links
Op de website van Doornvogel staan verwijzingen naar websites van andere organisaties. Doornvogel is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.